IB PROGRAMLARI

IB PROGRAMLARI

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında IB Programları

Eyüboğlunda Uluslararası Bakalorya Programları Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak misyonumuzda belirttiğimiz gibi hedefimiz öğrencilerimizi akademik ve sosyal açıdan ulusal ve uluslararası toplumların önde gelen bireyleri olarak yetiştirmektir. Genç bir insanın 21. yüzyılda başarılı olabilmesi için yalnızca ulusal bir sistemin standart gereklerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda bireysel potansiyelini en üst düzeyde kullanması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Uluslararası Bakalorya prensiplerini ve felsefesini temel alan, hedefleri yüksek olan bir müfredat uygularken aynı zamanda Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın şartlarını yerine getirir. Uygulanan eğitim programı ile öğrencilerimizde sosyal duyarlılığı, hoşgörüyü, farklılıklara saygıyı geliştirerek hem kendilerine, hem başkalarına yardım etmeyi ilke edinmiş bağımsız, özgüveni yerinde, meraklı ve yaşam boyu öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında IB Programları
Uluslararası Bakalorya nedir?

Uluslararası Bakalorya (IB), misyonuna sadık ve öğrenci odaklı, kâr amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşudur. 1968 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde kâr amacı gütmeyen bir eğitim kuruluşu olarak faaliyete geçen IB, 150 ülkede 5.000’den fazla okulla çalışarak yaşları 3 ila 19 arasında değişen 1.000.000’un üzerinde öğrenciye akademik hedefleri yüksek programlar sunmaktadır. IB, öğrencilere hızla küreselleşen bir dünyada yaşamak, öğrenmek ve çalışmak için entelektüel, kişisel, duygusal ve sosyal beceriler kazandırmak amacıyla programlar sunmaktadır.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında IB Programları
Bu programı bu kadar ayrıcalıklı kılan nedir?

Bu programlarının müfredatı ve eğitim anlayışı, öğrenim ve öğretimde uluslararası bakış açılarına odaklanırken, öğrencilerin kendi kültür ve dillerini tamamıyla keşfetmelerinin önemi üzerinde durmaktadır.

IB Dünya Okulları, bir veya birden fazla programı okullarında sunabilmek için okulun IB misyonu ve felsefesine bağlılığının ve okulun kaynaklarının incelenmesini kapsayan ayrıntılı bir yetkilendirme sürecinden geçmek zorundadırlar. IB öğretmenleri bilgilerini sürekli güncellemek ve dünyadaki meslektaşları ile uzmanlıklarını paylaşmak adına çok çeşitli mesleki gelişim programına katılırlar.

IB Diploma Programı’ndan mezun olan birçok öğrenci bu programın yükseköğrenim hayatlarında seçeneklerini ve başarılarını arttırdığını görmektedir. IB, sunduğu programların tanınması amacıyla dünya çapındaki üniversitelerle yakından çalışır. IB programlarının temelinde öğrencilerin yaratıcılık ve toplum hizmeti odaklı etkinliklere katılımı teşvik edilirken, aynı zamanda kişisel ve akademik boyutta dönüşümlü düşünmelerinin önemi de vurgulanır.

IB Misyonu

Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve barış dolu bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için sorgulayan, bilgili ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu hedefe ulaşmak için IB; okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla çalışarak uluslararası eğitime ve değerlendirmeye dayalı gayret gerektiren programlar geliştirir. Bu programlar; öğrencileri, farklı olan bireylerin de haklı olabileceğini kabul eden, aktif, tutkulu ve yaşam boyu öğrenen bireyler olma yönünde teşvik eder.

İlk Yıllar Programı (PYP)

Primary Years Programme (IB PYP)

İlk Yıllar Programı

Öğrencileri ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlar.

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip bu altı disiplinler ötesi temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin ve disiplinler ötesi becerilerin kullanıldığı,sorgulamaya güçlü vurgu yapılan bir çerçevedir.

Orta Yıllar Programı (MYP)

Middle Years Programme (IB MYP)

Orta Yıllar Programı

Öğrencileri okulda başarılı olmaya ve etkin, yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlar.

MYP, 11 ila 16 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencileri yaratıcı, eleştirel ve dönüşümlü düşünenler olmaya teşvik eden bir öğrenim çerçevesi sunar. MYP, öğrencileri geleneksel alanlardaki çalışmaları ile gerçek dünya arasında bağlantılar kurmaya teşvik ederek, entelektüel gelişime vurgu yapar. 21. yüzyıl yaşamı için gerekli olan iletişim, kültürler arası anlayış ve küresel bağlantı becerilerinin gelişmesini teşvik eder.

Diploma Programı (DP)

Diploma Programme (IB DP)

Diploma Programı

Öğrencileri yüksek öğretimde ve küresel toplum içerisinde başarılı olmaya hazırlar.

DP, 16 ila 19 yaşları arasındaki öğrencileri üniversitede ve sonrasındaki yaşamlarında başarılı olmaları için hazırlayan, final sınavları bulunan, akademik olarak güçlü ve dengeli bir eğitim programıdır. Öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine yönelik olarak tasarlanmıştır. Program, dünyanın önde gelen üniversitelerince tanınmakta ve saygı görmektedir.