VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

Vizyon

Tüm öğrencilerini akademik ve sosyal yönden ulusal ve uluslararası toplumların her zaman en önde gelen bireyleri olarak yetiştirmek ve tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmak.

Misyon

Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman ödün vermeden, ana sınıfından 12. sınıfa kadar bütünlük taşıyan, bireysel farklılıkları gözeten eğitimimizle, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, çok dilli, yenilikçi ve yaşam boyu öğrenen, toplumsal, uluslar ve kültürlerarası bilince sahip, daha sürdürülebilir bir dünya için aktif rol alan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Değerler

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

 • Tüm faaliyetlerde kurumsal, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirlik anlayışını benimsemek

Bütünlük taşıyan eğitim

Bütünlük taşıyan eğitim

 • Disiplinler ve seviyeler arası tutarlı, bütüncül bir eğitim anlayışına sahip olmak

Bireysel farklılıklar

Bireysel farklılıklar

 • Kendini tanıyarak kapasitesini olabildiğince genişletmek
 • Kendinin ve başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olmayı öğrenmek
 • İnsanların bireysel farklılıklarına değer verip saygı duymak
 • Farklı durumlara ve koşullara uyum sağlayabilmek

Yüksek etik ve akademik standartlar

Yüksek etik ve akademik standartlar

 • Bilgi ve davranışların sorumluluğunu üstlenmek
 • Eğitimin her aşamasında üstün akademik başarıya ulaşmak

Yenilikçilik

Yenilikçilik

 • Yaratıcılığını ve araştırmacılığını geliştirmek
 • Teknolojik gelişmeleri izlemek ve her fırsatta yararlanmak
 • Öğrenen okul kavramını özümsemek

Sürekli etkin öğrenme

Sürekli etkin öğrenme

 • Öğrenmeyi öğrenmek
 • Öğrenmeye katılımcı ve etkin yaklaşmak
 • Akılcı yaklaşımla öğrenmeyi yaşam boyu geliştirmek

Toplumsal bilinç

Toplumsal bilinç

 • Kendi kimliğinin ve toplumunun değerlerini bilmek ve sahip çıkmak
 • Dürüstlük, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ilkelerini geliştirmek
 • Sosyal hizmet duygusunu benimsemek ve geliştirmek
 • Bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavramak
 • Çevresel sorunlara duyarlı olmak

Kültürler ve uluslararası bilinç

Kültürler ve uluslararası bilinç

 • Ana dilini ve İngilizceyi en etkin şekilde kullanmak
 • Öğrendiği diğer yabancı dilleri iyi iletişim kuracak ölçüde geliştirmek
 • Kendi kimliğini kaybetmeden hoşgörülü bir dünya vatandaşı olmak