EYÜBOĞLUNDA KARİYER

EYÜBOĞLUNDA KARİYER

Eyüboğlu Eğitim Kurumları İnsan Kaynakları Departmanı, kurumun felsefesi, ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak insan kaynakları sistemlerini geliştirmeyi ve sunmayı, bu doğrultuda iç ve dış kaynaklardan yararlanarak kuruma katma değer sağlamayı amaçlar. Bu doğrultuda, yeniliklere ve değişimlere açık, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insan gücüne sahip olmayı hedefler.

Bir Eyüboğlu Çalışanı Olmak…

Köklü ve öncü bir kurum olan Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 50 yılı aşkın bir süredir eğitim alanında sağladığı hizmet ve köklü geçmişiyle ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip, öne çıkan bir eğitim kurumudur. 3 yaştan 12. Sınıfın sonuna kadar olan eğitim sürecimizde, bütünlük taşıyan bir yaklaşımla, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal gelişimine özenle odaklandığımız gibi, çalışanlarımızın da sürekli gelişimine önem vermekteyiz. Sürekli etkin öğrenen, kültürlerarası ve uluslararası bilinçle bezenmiş, toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştiren kurumumuzda, çalışanlarımız için sunduğumuz fırsatlar arasında, sürekli gelişimi destekleyen bir çerçeve bulunmaktadır.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğretmenleri, ulusal ve uluslararası hizmet içi eğitimler, yüksek lisans, doktora ve yabancı dil öğrenimi destekleri ile kendini akademik ve sosyal yönden sürekli geliştirme olanağına sahiptir. Ayrıca, uluslararası eğitim programlarını uygulamak konusunda köklü ve önemli bir birikime sahip kurumumuzda, öğretmenlerimiz bu programları uygulayarak dünyadaki en yüksek standartlar ve uygulamalar konusunda tecrübelerini geliştirmektedir.

İşe Alım

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının en temel önceliği öğrencilerine yüksek standartlarda kaliteli bir eğitimi, sağlıklı ve güvenli bir ortamda sunmaktır. Bu çerçevede Eyüboğlu Eğitim Kurumlarında işe alım süreci büyük bir titizlikle ve yüksek standartları koruyarak yürütülmektedir.

Tüm çalışanlarımızın, etik ve davranış kurallarına, Council of International Schools (CIS)-Uluslararası Okullar Birliği tarafından akredite edilen uluslararası bir okul olmanın gerekliliklerinden olan, Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma standartlarına bağlı olması önceliğimizdir. İş başvuru yapan tüm adayların değerlendirilmesinde bu şartlar doğrultusunda hareket edilerek başvurular titizlikle incelenir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları değerleri doğrultusunda, işe başvuracak adayların, alanlarında iyi eğitim almış olmaları, kendilerini iyi ifade etmeleri, yenilikçi, dinamik, sürekli gelişimi hedefleyen, ulusal ve uluslararası toplumsal bilince sahip bireyler olmaları beklenmektedir.

Öğretmen Başvuruları

İşe başvuracak adayların:

  • Öğretmenlik deneyimi olması,
  • Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre ilgili branşta öğretmen olarak atanabilir olması,
  • İngilizce okutulan, matematik, fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji gibi brans dersleri için üniversitelerin İngilizce eğitim veren bölümlerinden mezun olması,
  • Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler gibi branş dersleri için yabancı dil şartı aranmamakla birlikte, İngilizce bilmesi ve alanında Yüksek Lisans/Doktora yapmış olması tercih sebebidir.

Kurumumuzun en önemli kaynağı kıymetli öğretmenlerimizdir. Aramıza katılmak isteyen öğretmenlerin başvurularına kurumumuz her zaman açıktır. Başvuru yapmak için tıklayınız.

Adayların Değerlendirilmesi

Başvurular, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından bir havuzda toplanır ve açık pozisyona uyan adaylar araştırılır. Pozisyona uyan adaylar görüşmeye çağrılır. İlk görüşme pozisyonun ilgili yöneticisi tarafından gerçekleştirilir. Bu aşamada öğretimi yabancı dilde yapılan dersler için seçilen adayların yabancı dil seviyeleri yazılı ve sözlü olarak ölçülür.

Adayların kendilerine verilen konulardan birini seçerek bir kompozisyon/essay yazması ve bir deneme dersi yapması istenir. Yapılan değerlendirme doğrultusunda, pozisyona en uygun bilgi, beceri ve deneyime sahip olduğu tespit edilen adaylar ikinci görüşmeye davet edilir. İkinci görüşme bir üst yönetim tarafından gerçekleştirilir. Bu görüşme sonrasında uygun görülen adaya İnsan Kaynakları Departmanı iş teklifinde bulunur.

İş görüşmeleri sırasında uygun bulunmayan adaylara değerlendirildikleri pozisyona yerleştirilemedikleri belirtilen bilgi yollanır ve başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere bir yıl boyunca başvuru havuzunda saklanır.

Başvuru yapan adayların her eğitim-öğretim yılı için özgeçmişlerini güncel tutmaları önemlidir.

Diğer Personel Başvuruları

Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesinde akademik yöneticiler ve öğretmen kadrolarının yanı sıra eğitim faaliyetlerini destekleyen akademik olmayan birimlerimize de (kurumsal iletişim, bilgi işlem, idari, teknik, insan kaynakları, muhasebe, sağlık v.b.) personel de istihdam edilmektedir. Aramıza katılmak isteyen adaylar başvurularını Eyüboğlu Eğitim Kurumları başvuru sayfasından her zaman ve açık pozisyonlarımızı yayınladığımız kariyer.net internet sayfasından gerçekleştirebilirler.