ULUSAL ve ULUSLARARASI ÜYELİKLER

ULUSAL ve ULUSLARARASI ÜYELİKLER

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, öğrencilerini ulusal ve uluslararası toplumlarda her zaman önde gelen ve fark yaratan bireyler olarak yetiştirirken, en uygun kuruluşlara üye olmakta, iş birlikleri kurmaktadır.

CIS Council of International Schools

The Council of International Schools
Uluslararası Okullar Birliği

The Council of International Schools (CIS)-Uluslararası Okullar Birliği, 120 ülkede 1490'dan fazla okul ve yüksek öğretim kurumuna yüksek kaliteli uluslararası eğitim hizmetleri sağlayan, kar amacı gütmeyen, üyelik temelinde çalışan bir kuruluştur. Uluslararası Okullar Birliği, uluslararası eğitimin geleceğini şekillendirmek için işbirliği içinde çalışır; yüksek kaliteli uluslararası eğitim yoluyla dünya vatandaşlarının gelişiminde öncü rol oynar; dünyanın her köşesinden fikirleri, kültürleri ve eğitimcileri birbirine bağlar.

https://www.cois.org

IB International Baccalaureate Organization

The International Baccalaureate
Uluslararası Bakalorya

1968 yılında kurulmuş olan Uluslararası Bakalorya, uluslararası eğitim alanında lider bir kuruluştur. IB; PYP, MYP ve Diploma Programlarıyla yüzlerce ülkedeki yüz binlerce öğrenciye ulaşmaktadır.

https://www.ibo.org

NESA Near East South Asia Council of Overseas Schools

Near East South Asia Council of Overseas Schools
Yakındoğu Güney Asya Okullar Konseyi

Öğretmenlerin hizmet içi eğitim almalarını ve gelişmelerini amaçlayan NESA, bu amacını gerçekleştirmek için iş birliği, dostluk ve güven kavramlarını ön plana çıkaran, böylece üye okullardaki eğitimin gelişmesini sağlayan bir kuruluştur.

https://www.nesacenter.org

NMSA National Middle School Association

National Middle School Association
Ulusal Ortaokul Birliği

10-15 yaş grubu gençlerin daha iyi eğitilmeleri konusunda eğitimcileri ve öğrenci ailelerini aydınlatmak amacıyla 1973 yılında kurulmuştur. NMSA bu alandaki tek organizasyondur.

https://www.nmsa.org

AAVSO American Association of Variable Star Observers

American Association of Variable Star Observers
Değişken Yıldızlar Gözlemciler Birliği

Eyüboğlu Koleji astronomi alanındaki çalışmalarını uluslararası bağlar kurarak devam ettirmektedir. Merkezi Boston’da bulunan AAVSO, değişken yıldızlar üzerine 1911 yılında kurulmuş bir kuruluştur. Eyüboğlu Koleji bu kuruluşa 1998 yılında üye olmuştur.

https://www.aavso.org

ASP Astronomical Society of the Pasific

Astronomical Society of Pasific
Pasifik Astronomi Topluluğu

Kuzey California’daki bir grup profesyonel ve amatör astronomun, az rastlanan tam güneş tutulması olayını izlemek için bir araya gelmelerinin ardından 1889 yılında kurdukları bir kuruluştur.

https://astrosociety.org

ECIS Educational Collaborative for International Schools (ECIS)

The Educational Collaborative For International Schools

1965 yılında kurulan ECIS öğretmen geliştirme, liderlik gelişimi, işe alım ve insan kaynakları, yönetişim ve küresel danışmanlık alanlarında okulları destekleyen, kar amacı gütmeyen bir küresel üyelik kuruluşudur.

https://www.ecis.org

ISTA International Schools Theater Association

International Schools Theater Association
Uluslararası Okullar Tiyatro Birliği

Tüm dünyada 100’ü aşkın üyesi bulunan ve dünyanın değişik yerlerinde düzenledikleri festivallerle, çeşitli ülkelerden öğrencileri ve öğretmenleri bir araya getirerek tiyatro becerisi kazandırmayı hedefleyen bir kuruluştur.

https://ista.co.uk

Türkiye Özel Okullar Birliği Turkish Private Schools Association of Turkey

Türkiye Özel Okullar Derneği

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, 1951 yılında İstanbul'da kurulan Türk Özel Okullar Derneği'nin bir üyesidir. Dernek, ülkemizde eğitim kalitesini artırmak amacıyla düzenli olarak akademisyenler ve uzmanlarla birlikte hizmet içi programlar, atölyeler ve sempozyumlar düzenlemektedir.

https://www.tozok.org.tr


Sürdürülen Projeler

Harvard University

Harvard University

Harvard Üniversitesi Eğitim Yüksek Lisans Bölümü ile iş birliği içinde, her yıl en yeni eğitim yaklaşımları çalışmalarını kapsayan sertifika programlarına kurum bursuyla öğretmen katılımı sağlanır.

https://www.harvard.edu

Harvard University

Canada NovaScotia International Student Program

Eyüboğlu öğrencileri; Kanada-Nova Scotia Eyaleti Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirilen uluslararası eğitim protokolü ile tüm dünyada eğitim alanında çok önemli bir yere sahip olan Kanada’da, İngilizce dil becerilerini ve uluslararası bilinç konusundaki yetkinliklerini artırarak, gelecek eğitim yaşamlarına yeni ufuklar açan bir eğitim alır.

https://nsisp.ca

Comenius Lifelong Learning Programme

SOCRATES Comenius

Avrupa Birliği kapsamında ve birliğin sponsorluğunda, gelecekte bir okullar Avrupası yaratabilmek fikriyle başlatılan Socrates Eğitim Projesi, dünyada okullar arasında iş birliğini desteklemek ve Avrupa dillerini ve kültürlerini yaymak amacıyla çalışmaktadır. Değişik bağlamlarda yürüyen projenin bir bölümü de Comenius’tur. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans), Comenius Okul Ortaklığı projesini uygulayan okullardan biridir.

EURO PASS European Language Passport

EURO PASS
Avrupa Dil Pasaportu

Avrupa Dil Pasaportu, Avrupa Konseyi projelerinden olup, serbest dolaşım kapsamında dil yeterlilik seviyelerini belirleyen kişisel bir portfolyodur. Standart dil yeterlilik kriteriyle, gelecekte farklı ülkeler arasında iş olanaklarını genişletmek projenin önemli bir amacıdır.

https://www.coe.int