TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

Teknolojinin hızlı gelişimi ile eğitim ve öğretimde teknolojiye dayalı öğrenme ortamları yaratılmıştır. Eğitim Teknolojileri departmanı eğitimi zaman ve mekandan bağımsız hale getirebilmek, yenilikçi bakış açıları geliştirebilmek için tüm paydaşlara yol haritaları sunarken teknolojinin planlı bir şekilde eğitim ve öğretime entegre edilmesini sağlar.

Öğrencilerin öğrenmelerini geliştirebilmek, teknolojiden yararlanabilmelerini sağlamak için öğretmenlerin, profesyonel gelişimlerine önem verilmektedir ve bu amaçla eğitim teknolojileri departmanı gelişen teknolojileri takip ederek bölümlerin akademik ihtiyaçlarını belirlenir ve düzenli hizmet içi eğitimler planlanır. Bu eğitimler ihtiyaca göre online ve yüz yüze atölyeler şekilde planlanırken eğitim teknolojileri departmanı tarafından içerikleri üretilerek sürekli geliştirilmekte olan öğretmen eğitim portalı üzerinden de devam edebilmektedir.

Google Workspace for Education Plus

Öğrenimin devamlılığını yer ve zaman sınırlarını ortadan kaldırarak okul dışında da sağlayabilmek, öğrencilerin organizasyon, yaratıcılık, iletişim ve iş birliği gibi becerilerini destekleyebilmek amacıyla Google Workspace for Education üç yaştan 12. Sınıfın sonuna kadar tüm seviyelerde kullanılmaktadır. Uygulamalar öğrencilerin yaşlarına, teknoloji kullanım seviyelerine ve eğitim modellerine uygun olarak yapılandırılmaktadır. Öğrenci ve öğretmen gizliliğinin korunması amacıyla Eyüboğlu Google Workspace for Education hesapları kişisel Google hesaplarından farklı olarak kurum dışına kapalıdır. Google’ın eğitim kurumlarına özel duyuruları ve bilgilendirmeleri IT birimimiz tarafından sürekli takip edilmekte, yönetim panelinden seviyelere uygun hizmet yönetimleri ve kısıtlamaları düzenlenmektedir.

Google Workspace for Education paketi ile öğrenciler güvenli bir platform üzerinden ortak çalışmaya dayalı eğitim fırsatlarına ulaşabilmektedir.


Tablet Destekli Eğitim
Tablet Destekli Eğitim

BYOD programı kapsamında öğrencilerin kullanabilecekleri cihazlar, uygulamalar belirlenirken birçok faktör göz önünde bulundurulmaktadır. BYOD Programı ile 6. Sınıf ve üzerindeki öğrencilerimiz okula kendi tablet cihazlarını getirmektedir. Medya okuryazarlığı, analitik düşünme, araştırma becerileri, yaratıcılığı geliştirme, iletişimde iş birliğini arttırma, bilgiye hızlı ulaşmayı sağlama ve zamanı etkin kullanma gibi kazanımlarla öğrencilerin kendi potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına fırsat sağlanmakta ve öğrenciler gelecekteki eğitim ve iş hayatlarına tam donanımlı olarak hazırlanmaktadır.

MÜFREDAT ÇALIŞMALARI

Bilişim Teknolojileri / Bilgisayar Bilimleri dersi müfredatı; öğrencilerin, kodlama, tasarım, elektronik-robotik ve dijital vatandaşlık temel alanlarında, anaokulundan liseye kadar farklı sınıf seviyelerinde, her seviyede daha yüksek zorluk seviyesinde ve daha derinlemesine ele aldıkları proje temelli bütünsel bir yaklaşım ile oluşturulur.

Dünya çapında, eğitim teknolojileri entegrasyonunda söz sahibi olan ve geçerliliği kabul edilen ISTE (The International Society for Technology in Education) yetkinlikleri dikkate alınarak planlanan müfredatta öğretilen beceriler, uluslararası bağlamda talep edilen performans standartlarını yansıtır.

İş birliği, iletişim, takım çalışması, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi 21.yy becerilerini hedef alan projeler ile öğrencilerimizin, değişime uyum sağlamalarını ve gelecekteki yaşamlarında donanımlı olmaları hedeflenmiştir. Bu nedenle öğrencilerin çok çeşitli proje türlerini deneyimleyebildikleri ve böylece yaşam boyu daha geniş bir yelpaze ile karşılaşabileceği dört ana konu alanında müfredat planlanmakta ve her sene güncellenmektedir.

Kodlama

Farklı programlama araçları ve dilleri kullanılarak, çeşitli zorluk seviyelerinde planlanan kodlama çalışmaları, öğrencilerin mantık, algoritmalar ve veri gösterimi dahil olmak üzere bilgisayar biliminin temel ilkelerini ve kavramlarını anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur. Böylece öğrenciler problemleri sayısal olarak analiz edebilir ve çözmek için bilgisayar programları yazabilirler.

Elektronik Robotik

Elektronik Robotik

Öğrencilerin programlama sırasında öğrendikleri soyut kavramları kolayca somutlaştırabilmesi ve yazdıkları programların etkisini anında gözlemleyebilmelerine olanak sağlayan elektronik robotik çalışmaları, robotik laboratuvarları, farklı eğitici robot kitleri ve sanal platformlar gibi kaynaklarla desteklenmektedir. Proje temelli elektronik robotik çalışmaları ile öğrenciler, hem algoritma tabanlı ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerini daha kolay ve etkili biçimde geliştirebilmekte, hem de programlamanın gerçek yaşam durumları arasındaki bağlantılarını daha güçlü bir şekilde kurabilmektedirler.

Dijital Vatandaşlık

Dijital Vatandaşlık

CommonSense müfredatının uygulandığı bu çalışmalar ile öğrenciler, teknolojinin bireysel, kültürel ve toplumsal etkilerini eleştirel bir şekilde ifade edebilirler; nasıl güvende kalacaklarını, fırsatları nasıl kullanacaklarını ve riskleri nasıl yöneteceklerini bilirler. Akademik dürüstlük politikamız gereği öğrenciler, bilgileri uygun ve etik bir şekilde toplamayı ve kullanmayı ve sosyal araçları sorumlu ve güvenli bir şekilde kullanmayı öğrenirler.

Tasarım

Tasarım

Tasarım ve tasarım odaklı düşünme becerileri, sorunları ortaya çıkarma ve çözmede farklı bakış açılarını ve yaklaşımları ele aldığından, öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmede ve yeniliklere karşı adapte olmada büyük öneme sahiptir.