KEMERBURGAZ ANAOKULU

KEMERBURGAZ ANAOKULU

Damla Güzel

Damla Güzel
Kemerburgaz Anaokulu Müdürü

Değerli Anne Babalar,

Erken çocukluk dönemi, çocuğun bilişsel, duygusal-sosyal, fiziksel, psikomotor ve kişisel gelişim alanlarının desteklendiği, bireysel farklılıklarına uygun olarak mevcut potansiyelini ortaya çıkarmasının hedeflendiği, ilköğretimin getirdiği zihinsel, duygusal ve sosyal yeterliliklere ulaşmasını amaçlayan, başka bir deyişle öğrencinin ilköğretime hazır olmasını sağlayan önemli bir süreçtir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları olarak bizler, eğitimin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu farkındalığıyla, en etkili öğrenmenin yaparak ve yaşayarak elde edildiğine inanıyoruz. Öğrencilerimizi çift dilli, çağdaş, yenilikçi, akademik ve sosyal hayatlarında başarılı gençler olarak yetiştirmeyi hedeflerken, Atatürk ilke ve inkılaplarından asla ödün vermeyiz.

Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının uyguladığı eğitim programlarının dünya standartlarındaki kalitesi, Uluslararası Okullar Birliği (CIS) tarafından onaylanmış olup, dünyada en çok okulla akredite edilen ilk Türk eğitim kurumudur. Uluslararası Okullar Birliği (CIS) tarafından Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının tüm okullarının akredite edilmiş olması; okullarımızda uygulanan akademik programın eğitim kalitesinin, fiziki koşulların ve tüm hizmetlerin uluslararası standartlara sahip olduğu anlamını taşımaktadır.

Anaokullarımızda, Eyüboğlu Eğitim Kurumlarına özgü sorgulama programı uygulanır. Bu program, Türk Milli Eğitim müfredatıyla entegre edilmiştir.

Sunduğumuz öğrenci merkezli zengin öğrenme ortamlarında, öğrencilerin bireysel farlılıkları, ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak etkin öğrenenler olmaları sağlanır. Yenilikçi uygulamaları eğitim sistemimize kazandırmak, öğrencilerimize daha iyi eğitim ve öğretim imkânları sunmak amacıyla sürekli olarak kendimizi yeniler; öğrencilerimizin oyun yoluyla, araştırarak, sorgulayarak ve keşfederek öğrenmelerini sağlarız.

Uyguladığımız eğitim programı doğrultusunda kazanılan bilgi, beceri, tutum ve davranışların önceki öğrenmelerle ve farklı disiplinlerle ilişkilendirilmesine ve günlük yaşama transfer edilmesine önem verilir. Olumlu karakter özelliklerinin temellerinin atıldığı, yaratıcılığın ortaya çıkarıldığı, farklı düşünme becerilerinin geliştirildiği bir ortamda, çocukların özgüven kazanmaları, sorumluluklarının farkında olmaları, problem çözebilme ve kendilerini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Anaokullarımızda İngilizce dil eğitimi, vizyon ve misyonumuzda yer aldığı üzere büyük bir önem taşır. Bu doğrultuda anaokulu öğrencilerimize alanında yetkin olan öğretmenlerle her gün yarı zamanlı İngilizce dil programı sunulur. Hazırlık sınıflarında ise ana dil ve İngilizce dil gelişimi paralel olarak desteklenir. Ayrıca anaokullarımızda öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmelerine yönelik çeşitli branş dersleri de sunulur, bu da eğitim programının önemli bir parçasını oluşturur.

Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda yürüttüğümüz çağdaş ve nitelikli eğitim anlayışımızla ve taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olarak, çocuklarımızın büyüme ve keşfetme dönemlerinde onlara rehberlik etme ve onları yüreklendirme amacıyla, sizleri ve çocuklarımızı okulumuza davet ediyoruz.