Toplumsal bilince sahip gençler yetiştirmek Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının en önemli hedefleri arasındadır. Eyüboğlu öğrencileri anaokulundan itibaren IB programları ve öğrenci kulübü çalışmaları çerçevesinde, eğitim yılı boyunca sosyal yardım, eğitim, çevre, sağlık konularında birçok toplum hizmeti projesinde yer alır ve içinde yaşadıkları topluma aktif olarak katkıda bulunur.

Kurumumuz değerlerinden olan Sürdürülebilirlik, hem okullarımızda hem de kurumsal yönetişim(corporate governance) şeklimizde, sosyal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak ele alınmaktadır. Bu bağlamda kurum stratejimiz olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi dört ana başlık altında ele almaktayız: eğitim, çocuk sağlığı, çevre ve hayvan hakları. Bu 4 ana kategorideki faaliyetlerimizi sadece okul öğrencilerimiz ile değil tüm yönetim kadromuz, velilerimiz ve de çalışanlarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Bu bağlamda Türk Eğitim Vakfı (TEV) bünyesinde Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kız Çocuklarına Destek Burs Fonu oluşturulmuştur. Bu burs fonu Türkiye’de üniversite eğitimi alan kız öğrencileri desteklemektedir. Bununla birlikte, her sene düzenlenen geleneksel Müzik ve Dans Gecesi bilet satışından elde edilen gelirler, o sene öğrenciler tarafından belirlenen bir STK’ya bağışlanmaktadır.

Eyüboğlu öğrencileri, sosyal sorumluluk anlayışıyla bugüne dek ders programları kapsamında çok sayıda proje gerçekleştirmiştir. KAÇUV Aile Evi desteği, LÖSEV kampanyaları, TEMA “Dünyayı Kurtaran Adım” projesi, kardeş okullara binlerce kitap yardımı, ihtiyacı olan devlet okullarına laboratuvar, derslik ve kütüphane yaptırılması, işitme engelliler için kitap okuma, Bolluca Çocuk Köyü yardım kampanyası, Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerine yardım, doğal afetler yardım kampanyaları, oyuncak kampanyası, zihinsel ve bedensel engelli bireylere yönelik uluslararası sivil toplum girişimi, Best Buddies ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar, Kemerburgaz Ağaçlı Rehabilitasyon Merkezindeki kimsesiz çocuklar için kışlık giyecek kampanyası gibi yüzlerce proje, Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yer almıştır.

Eyüboğlunda tüm sınıf seviyelerinde farklı konu ve sorunlara yönelik olarak yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları, öğrencilere ulusal ve uluslararası alanda ödüller de kazandırmıştır. Eyüboğlu IB DP öğrencilerinin gerçekleştirdiği projeler, ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi) tarafından beş kez ödüle lâyık görülmüştür. Eyüboğlu öğrencileri aldıkları ECIS Sir Peter Ustinov Sosyal Yardım Ödülü ve ECIS Outreach Award (Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi Toplum Hizmeti Ödülü) ile tüm okul toplumu ve ülkemiz adına haklı bir gurur kaynağı olmuştur.