CIS AKREDİTASYONU

CIS AKREDİTASYONU

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Türkiye’de Akredite Edilen İlk Türk Okulu, Dünyada En Fazla Okuluyla Akredite Edilen İlk Eğitim Kurumudur!

CIS Council of International Schools

Eyüboğlu Eğitim Kurumları, “Tüm dünyada örnek alınacak bir eğitim kurumu olmak” vizyonu doğrultusunda 1993 yılında Uluslararası Okullar Birliği’ne (Council of International Schools- CIS) üye olmuştur. Uluslararası Okullar Birliği (CIS), öğrencilerin yüksek kalitede eğitim almalarını, onların dünya vatandaşı olarak yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan bilgi, beceri ve yetenekleri kazanmalarını hedefleyen bir üyelik topluluğudur.

Bu topluluğun en önemli hizmetlerinden birisi olan Akreditasyon, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan okulların “yüksek uluslararası standartlarda” eğitim verdiğinin CIS gibi yetkili ve saygın bir kuruluş tarafından onaylanmasını içerir.

Kurumumuz, eğitim-öğretim alanında mükemmeli yakalamak, uluslararası hedefler ve standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim-öğretim programı sunmak, sürekli gelişimi sağlamak, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırarak global ortamda yerini görmek amacıyla akreditasyon sürecini başlatmıştır.

2000 yılında akredite olan Eyüboğlu Koleji, “Türkiye’de akredite olan ilk Türk Okulu” ünvanını almıştır. Kurumun büyümesi ile diğer okullarımız da akreditasyon sürecinin içine girmiş, 2003 yılında Çamlıca İlköğretim okulu, 2007 yılında Erenköy ve Koşuyolu anaokulları akredite olmuştur. 2010 yılında kurum, tüm okullarının akredite olmasıyla “dünyada en fazla okuluyla akredite edilen ilk eğitim kurumu” olma ünvanını almıştır. Kurumun tüm okulları 2020 yılında tekrar akredite edilmiştir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları eğitimde mükemmellik arayışını, sürecin gerektirdiği aşamalar doğrultusunda devam ettirmektedir. Her yıl gönderilen öz değerlendirme raporları ve 5 yılda bir, çok deneyimli bir profesyonel ekip tarafından gerçekleştirilen dış denetim ziyaretleri ile akreditasyon süreci devam etmektedir. Dış denetim ziyaretlerinde, kurumun misyon vizyon ve değerleri, yönetişim şekli, öğretim programları, öğrencinin akademik, sosyal ve psikolojik gelişimi, eğitim kadrosu ve hizmet içi eğitim, fiziksel mekânlar, okul toplumu sağlığı ve güvenliği, finans, sosyal etkinlikler gibi konular en ince ayrıntılarına kadar denetlenir. Bu detaylı denetim sonrasında akredite olan bir okul, yüksek uluslararası standartlara sahip olduğunu ispat etmiş demektir.

CIS Council of International Schools

CIS tarafından akredite olmuş bir okul ne demektir?

Uluslararası Okullar Birliği (CIS) Akreditasyonu, bir okulun uluslararası standartlara uygunluğunu, uluslararası bir karşılaştırma ile ölçen, sürekli gelişim için rehberlik sağlayan titiz bir değerlendirme sürecidir. Uluslararası Okullar Birliği tarafından akredite edilen okulların bu standartları sağlayarak, öğrencilerini dünya vatandaşları olarak hazırlamak için gerekli bilgi, beceri ve niteliklerin geliştirilmesine odaklanan yüksek kaliteli uluslararası eğitim verdikleri doğrulanır.

Eğer çocuğunuz CIS tarafından akredite edilmiş bir okulda öğrenim görüyor ise, o okulun, yüksek kalitede uluslararası bir eğitim verdiğinden emin olabilirsiniz.

Dünya çapında bir kalite işareti olan CIS akreditasyonuna sahip okullar:

  • Net bir amaç ve yön doğrultusunda hareket eder

  • Öğretimin kalitesine ve öğrenci ilerlemesine odaklanır

  • Öğrencilerinin güvenliğine ve esenliğine öncelik verir

  • Dünya vatandaşlığı fikrine bağlıdır

  • Kendisini tanır ve sunduğu hizmetler hakkında derinlemesine düşünür

  • Öğrencilerine, ailelere ve okul toplumuna vaat ettiklerini yerine getirir

  • Kendisini tüm alanlarda sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlar

  • Öğrencilerinin ilgili öğrenme çıktılarını edinmeleri için misyonuna ve vizyonuna bağlıdır

  • Her zaman Uluslararası Okullar Birliği (CIS) Etik Kuralları çerçevesinde hareket eder

  • Gelecek için stratejik planlamalar yapar

Uluslararası Okullar Birliği (CIS) Akreditasyonu Küresel bir Bilinirliğe Sahiptir

Uluslararası Okullar Birliği (CIS) Akreditasyonu, bir okulun yüksek kaliteli uluslararası eğitime olan bağlılığını gösteren eğitim bakanlıkları ve departmanları ve üniversiteler tarafından , dünya çapında tanınan, bir kalite güvencesi işaretidir.

CIS hakkında fazla bilgi almak isterseniz https: //www.cois.org/about-cis/cis-icons/accredited-school adresini ziyaret edebilirsiniz.