KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

Kütüphanemiz sahip olduğu koleksiyon ve kaynak çeşitliliğiyle ortaöğretim kurumları arasında örnek teşkil etmektedir.

Kütüphane Hakkında

Eyüboğlu Eğitim Kurumları kütüphaneleri, geniş bir konu yelpazesinde kaynak sağlayarak eğitim öğretimi desteklemenin, bireysel kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın, kütüphaneyi günlük yaşamın bir parçası haline getirmenin yanı sıra, 21. yüzyıl bilgi toplumunda, bilgiye erişim becerileri ve bilgi okuryazarlığı ile donanmış, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmek amaçlarıyla hizmet vermektedir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları bünyesinde, Çamlıca kampüsünde yer alan Merkez Kütüphane, Çamlıca İlkokulu Kütüphanesi, Burçak Eyüboğlu İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanesi, Kemerburgaz İlkokulu ve Ortaokulu Kütüphanesi, Ataşehir Anaokulu ve İlkokulu Kütüphanesi olmak üzere beş kütüphane bulunmaktadır. Bununla birlikte, Çamlıca İlkokulu’nda bir de Araştırma Merkezi hizmet vermektedir. Çamlıca İlkokulu Kütüphanesine bağlı olarak çalışan Araştırma Merkezi, ilkokul öğrencilerinin üniteleri kapsamında araştırma yaparken, basılı ve elektronik kaynaklarla birlikte görsel ve işitsel birçok eğitim materyalini aktif olarak kullanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kütüphane
Kütüphane

Koleksiyon

Eyüboğlu Eğitim Kurumları kütüphanelerinde, Türkçe ve yabancı dillerde yaklaşık 150.000 adet kitap, 108 basılı süreli yayın ve EBSCO ve PressReader veri tabanı abonelikleri bulunmakta, e-kitaplara ve çeşitli internet kaynaklarına erişim sağlanmaktadır.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları kütüphanelerinin zengin koleksiyonunda, ilk baskı eserler, koleksiyon kitapları, nadir eserler de yer almaktadır.

150.000+
Kitap

100+
Süreli Yayın

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Koleksiyonumuzu Keşfedin

Anıtkabir Müzesi Atatürk Özel Kitaplığı’nda yer alan, Atatürk’ün okuduğu, satır altlarını çizdiği ve notlar düştüğü eserlerin, o dönemki baskılarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir nadir eserler koleksiyonu olan Eyüboğlu Eğitim Kurumları “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar” Koleksiyonu, Türkçenin yanı sıra Osmanlıca, Fransızca, İngilizce gibi farklı dillerde yazılmış eserlerden oluşmaktadır.

Tarih, dil, siyaset bilimi, kültür, hukuk, dinler tarihi, mitoloji gibi alanlarda yazılmış klasik eserlerin yanında, zamanının iktisadi, siyasi, kültürel, sanatsal yönelimlerini, yönetim anlayışlarını ve çağdaş yazarlarını içeren koleksiyon, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önderimiz Atatürk’ün kitap ve okuma sevgisini, büyük liderimizin geniş ufkunu, ilgi yelpazesini, evrensel ve bilimsel düşünme biçimini ortaya koymaktadır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel, koleksiyonumuzdan 100 kitap, Müzik ve Dans Gecesi etkinliğimizde Zorlu Performans Sanatları Merkezi fuaye alanında “Atatürk’ün çalışma odası” yerleştirmesiyle sergilenmiştir.

Ayrıca, koleksiyonumuz sanal bir sergi aracılığıyla da paylaşılmıştır.

Edindiğimiz nadir eserlerle gün geçtikçe daha da zenginleşen Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar Koleksiyonumuzu incelemek için tıklayınız.

İsmet Zeki Eyüboğlu Koleksiyonu

Merkez Kütüphanemiz değerli yazar İsmet Zeki Eyüboğlu koleksiyonuna 10 Aralık 2004 tarihinden itibaren ev sahipliği yapmaktadır. Yazarın vefatının ardından ailesi tarafından kütüphanemize bağışlanan İsmet Zeki Eyüboğlu Koleksiyonu’nda 2992 Türkçe kitap ve süreli yayın, Osmanlıca, Almanca, İngilizce, Fransızca dillerinde toplam 261 kitap bulunmaktadır. Koleksiyonda, yazarın kendi yazdığı, çevirdiği, satın aldığı kitapların yanı sıra yazarlar tarafından kendisine hediye edilen, edebiyat, felsefe, psikoloji, tarih, dil, din, sosyoloji, mitoloji ve sanat gibi konulara dair kitaplar yer almaktadır.

Yaşayan Kütüphane

Eyüboğlu Eğitim Kurumları kütüphaneleri, sunduğu fiziksel olanaklar, hitap ettiği yaş gruplarına uygun tasarlanmış, ilgi çekici, okumayı ve araştırma yapmayı sevdiren alanlarıyla öğrencilerimizin yaşayarak deneyimlediği öğrenme alanlarıdır. Kütüphane öğretmenlerimiz ve Uluslararası program koordinatörlerimiz ile birlikte oluşturulan “Bilgi Okuryazarlığı” programımızla öğrencilerimiz gerekli becerilerle donatılarak bilgiye nasıl ulaşacaklarını, bilgiyi nasıl organize edeceklerini ve nasıl sunacaklarını öğrenirler. Kütüphane öğretmenleri ve ders öğretmenlerinin birlikte hazırladığı ve kütüphanelerimizde gerçekleşen derslerimizde öğrencilerimiz araştırma yapmayı öğrenirken, bağımsız öğrenenler olarak yetişirler.

Merkez kütüphanemizde bir felsefe odası, bir sınıf, bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları için 3 adet çalışma odası bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin okuduğu kitapların yazarlarından yola çıkarak her yıl düzenlenen anma programlarıyla kütüphanemizin sembolik sokaklarına değerli yazarlarımızın adları verilerek isimleri yaşatılmaktadır. Bugün, Eyüboğlu Merkez Kütüphanesi’nde Attila İlhan, Sabahattin Eyüboğlu, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, Tolstoy, Dostoyevski gibi birbirinden değerli yazarların sembolik sokakları yer almaktadır. Kütüphane uzmanlarımız, kütüphanecilikle ilgili koleksiyon geliştirme, kataloglama ve sınıflama gibi alanlara dair teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmekte, kütüphane kaynaklarını ve kaynaklara erişimi sürekli geliştirmektedir. Eyüboğlu Eğitim Kurumları, kütüphaneye verdiği değeri, yalnızca kendi kütüphanelerine verdiği önemle ve yaptığı yatırımlarla değil, kitap bağışları yaparak farklı okullarda ve kurumlarda kütüphanelerin gelişimine katkı sağlayarak da göstermektedir.

Kütüphane Kullanımı

Sahip olduğu koleksiyon ve kaynak çeşitliliğiyle ortaöğretim kurumları arasında örnek teşkil eden kütüphanelerimiz, tüm öğrencilerimiz, çalışanlarımız, veli ve mezunlarımızın kullanımına ve kaynaklardan yararlanmasına açıktır.

Kütüphane kullanıcıları, Follett-Destiny adlı kütüphane otomasyon programı aracılığıyla, Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kütüphanelerinin koleksiyonlarında bulunan tüm kaynakları tarayabilmekte, basılı kaynakların bibliyografik kayıtlarına, elektronik kaynakların ise hem bibliyografik kayıtlarına hem de içeriklerine erişim sağlayabilmektedir.

Çağdaş kütüphanecilik anlayışını ve teknolojiyi kullanarak bilgiye erişimi kolaylaştırmayı benimseyen kütüphanelerimizde görev alan kütüphane uzmanlarımız tüm kullanıcılara kaynaklara erişim ve ödünç gibi konularda destek vermektedir.

Kütüphane ve Medya Merkezi Kullanım Yönergesi için tıklayınız.

Kaynakça Oluşturma ve Alıntılama Rehberi

MLA sistemine göre hazırlanmış kaynakça oluşturma ve alıntılama rehberi için tıklayınız.