REHBERLİK

REHBERLİK

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, bedensel, sosyal ve ruhsal gelişimini de hedefler. Bu amaçla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz öğrencilerimizin içinde bulundukları gelişim dönem özelliklerini dikkate alarak, fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını destekler ve takip eder. Bu çerçevede öğrencilerle sağlıklı yaşam, akademik planlama becerisi, mesleki rehberlik-kariyer planlama, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerisi, güvenli teknoloji kullanımı başlıklarında etkinlikler gerçekleştirir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz, öğrenciler, ebeveynler ve eğitimciler ile işbirliği içinde, öğrencilerimizin başarılı olabileceği bir ortamın oluşturulması için çalışmalarını yürütür.

Rehberlik
Rehberlik

Öğrenciye yönelik çalışmalar;

 • Oryantasyon çalışmaları
  Öğrencilerin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak, sosyal ve duygusal olarak destek olmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır. Oryantasyon döneminde aileler de bilgilendirilerek bu sürece dahil olmaları ve destek vermeleri sağlanır.

 • Öğrenciyi tanımaya yönelik çalışmalar
  Öğrencilerin yaş dönemlerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda gelişimlerini değerlendirmeye yönelik bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde destek sağlamak için gözlemlerde bulunularak, test ve envanterler uygulanır. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler, gizlilik, güven esası gözetilerek ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda yargılanmadan, koşulsuz kabul edilerek dinlenilir.

 • Grup çalışmaları
  Belirli bir amaca yönelik öğrencilerin bilgilendirilmesini sağlayan destek çalışmalarıdır. Kişilerarası ilişkileri güçlendirmek amacıyla olabildiği gibi öğrencilerin akademik becerilerini de desteklemeye yönelik yapılmaktadır. Sosyal beceri, sınav kaygısı, etkin ders çalışma gibi.

 • Sınıf içi rehberlik uygulamaları
  Öğrencilerin yaş dönemlerine uygun olarak sağlıklı yaşam, akademik planlama becerisi, mesleki rehberlik-kariyer planlama, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerisi, güvenli teknoloji başlıklarında gerçekleştirilen sunum ve etkinliklerdir.

 • Kariyer Planlama çalışmaları
  Lise döneminde öğlencilerin üniversite ve meslek seçimlerini belirlemek ve bu konudaki düşüncelerine yön vermek için iş yeri meslek gözlemi, üniversite fuarı, kariyer günü, üniversite ziyaretleri gibi etkinlikler yurt içi ve yurt dışı üniversite danışmanlığı ile işbirliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Veliye yönelik çalışmalar;

 • Bireysel danışmanlık görüşmeleri
  Öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik gelişimine yönelik takibin paylaşıldığı, veli ihtiyaçları doğrultusunda ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin gerek gördüğü durumlarda randevu yoluyla gerçekleştirilen görüşmelerdir.

 • Seminerler
  Yıl içerisinde çocuk gelişimi, ebeveyn tutumları, modern eğitim yaklaşımları gibi eğitime dair konularda velilere yönelik olarak düzenlenmektedir. Seminerler, tek oturumluk veya birkaç oturumluk bilgi paylaşımı şeklinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

 • Bültenler
  Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını anlayabilmeleri, olası iletişim güçlükleriyle baş edebilmeleri için veliyi bilgilendirmeye yönelik yazılardır. ”Rehberlik Postası “ adıyla e-bülten olarak yayınlanır.

Öğretmenlere (Okul toplumuna yönelik) yönelik çalışmalar;

 • Hizmet içi eğitim çalışmaları
  Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak ve öğrencilerin gelişim süreçlerine ilişkin ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde, güncel konulara ve araştırmalara da yer verilerek gerçekleştirilen çalışmalardır.

 • Danışmanlık çalışmaları
  Öğrenci gelişimleri ve hedeflenen becerilerin kazanımını takip eden toplantılar düzenlenerek öğretmenlere yönelik bilgilendirici ve yönlendirici danışmanlık çalışmalarıdır. Birimimiz koruyucu ve önleyici rehberlik çerçevesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal özelliklerini tanımak ve geliştirmek amacıyla çalışmalarını yürütürken, aile desteği ve öğretmen işbirliğinin önemi üzerinde durarak hareket etmektedir.