ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

ANAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM

Eyüboğlu Anaokulları

Köklü bir geçmişe sahip olan Eyüboğlu Eğitim Kurumları, güçlü deneyimini de arkasına alarak 2004 yılından itibaren anaokullarını açmaya başlamıştır. Kurum bünyesinde Erenköy, Koşuyolu, Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir, Kemerburgaz, Batı Ataşehir ve Ataşehir anaokulumuz faaliyet göstermektedir. Ayrıca Çamlıca İlkokulumuzda da 4 yaş ve hazırlık sınıflarımız bulunmaktadır.

Eyüboğlu Anaokullarında 3 yaş grupları için tam gün ve yarım gün seçenekleri sunulmakta, 4 yaş grupları ve hazırlık sınıfları için tam gün programları uygulanmaktadır.

Eyüboğlu Anaokullarında görev alan öğretmenler üniversitelerin eğitim fakültesi, okul öncesi öğretmenliği bölümü, lisans ve/ veya yüksek lisans mezunudur. Hayat boyu öğrenme ilkemiz doğrultusunda öğretmenler eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri takip ederek yenilikleri eğitim öğretim sürecine dahil ederler.

Eyüboğlu Anaokullarında öğrenciler; fiziksel, bilişsel, sosyal ve dil becerileri gelişmiş, sorgulayan, araştıran, kendine güvenen, bilinçli bireyler olarak yetiştirilir. Bu hedef doğrultusunda Eyüboğlu Anaokullarında IB PYP - International Baccalaureate Primary Years Programme (Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı), Milli Eğitim müfredatı ile entegre edilerek uygulanmaktadır. İngilizce ve Türkçe olarak yürütülen sorgulamaya dayalı program, öğrencilerin, araştıran, merak eden, iletişim becerileri güçlü ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlarken sunulan sosyal etkinliklerle öğrencilerin bedensel ve sanatsal yönleri de geliştirilir.

Öğretmenler her öğrencinin özel olduğu bilinci ile öğrencilerin bireysel ilgi ve öğrenme biçimlerini belirleyerek farklılaştırılmış eğitim sunar. Her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak uygun fiziksel koşullarda oyun temelli öğretim uygulanır ve öğrencinin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunulur.

Eyüboğlu Anaokullarında öğrencilerin duygusal ve sosyal olgunluk gelişimlerini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Her okulumuzda tam zamanlı olarak psikolojik danışmanlar görev alır. Öğrencilerimizin duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki becerileri detaylı olarak gözlemlenir, bireysel/ grup çalışmaları ve sınıf etkinlikleri yoluyla bu alanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır. Öğrencilerimizin gelişim süreçleri takip edilir, yapılan gözlemler ve tespitler velilerle paylaşılır ve ortak bir tutum oluşturmak için birlikte hareket edilir. Ayrıca velilerimize yönelik sunumlar, sempozyumlar ve bilgilendirici bülten çalışmaları ile de bu süreç desteklenir.