Kurumsal İletişim Departmanı

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Departmanı; kurumun misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda, kurum itibarına ve marka değerine yönelik iletişim projeleri gerçekleştirir. Bu süreçte, kurumun sosyal paydaşlarına yönelik iletişim hedeflerine ulaşabilmek için bölümler ve birimler arasında bilgi akışını, motivasyonu, organizasyonu yürütecek stratejik iletişim faaliyetlerini planlar ve hayata geçirir.

Kurumsal iletişimin temel hedefi, sosyal paydaşlarla ilişkileri ve kurumun itibarını yönetmektir. Kurumun itibarını etkileyen her türlü faaliyet ve çalışma, Kurumsal İletişim Departmanının görevleri arasında yer alır.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Kurumsal İletişim Departmanı; kurumun tüm hedef kitlelerine yönelik (öğrenci, veli, çalışanlar, işbirliği yapılan kişi/kurum ve kuruluşlar) iletişim faaliyetlerini yürütür. Bu kapsamda; kurumu tanıtan tüm basılı materyallerin -dergi, kitap, katalog, broşür, afiş, banner, davetiye vb.- içeriklerini, tasarım ve basım süreçlerini reklam ajansı ile koordineli olarak gerçekleştirir. Kurum etkinliklerini, çalışmalarını ve başarılarını içeren ve kurum hakkında bilgi veren basın bültenlerini iletişim ajansı ile birlikte hazırlar, ilgili basın kuruluşları ile paylaşılmasını ve medyada etkin biçimde yer almasını sağlar. Kurumun reklam kampanyalarını projelendirerek medya planlamalarını ve bütçe çalışmalarını yapar. Tanıtım amaçlı seminerler/toplantılar, açılışlar, akademik etkinlikler, çalışanların motivasyonunu yükseltmeye yönelik etkinlikler düzenler. Web sitesi ve intranet içeriğini oluşturur, takip eder, geliştirir, haber niteliğindeki tüm bilgilerin kurumun web sitesinde yayınlanmasını sağlar.

Kurumsal İletişim
Bilgi Teknolojileri
Muhasebe
Çeviri Birimi
İnsan Kaynakları
Kurumsal Planlama